Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników strony internetowej Straży Miejskiej w Stargardzie

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Straż Miejska w Stargardzie chroni prywatność Użytkowników strony internetowej www.strazmiejska.stargard.pl i przestrzega stosowne przepisy prawa w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając z wyżej wymienionej strony internetowej Użytkownik akceptuje przedstawione poniżej zasady. Jeśli się z nimi nie zgadza, nie powinien odwiedzać strony www.strazmiejska.stargard.pl, ani też udostępniać za jej pośrednictwem swoich danych osobowych.

Gromadzone są dane, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę, jak również dane zbierane automatycznie np. adres IP.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych jest Straż Miejska w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 (kod pocztowy
73-110), tel. 91 577 50 90, e-mail: straz@um.stargard.pl.

Inspektorem ochrony danych jest Rafał Szałański, e-mail: iod@shadowit.pl.

 

Cel zbierania danych osobowych

  • informowanie opinii publicznej o działalności Straży Miejskiej w Stargardzie za pośrednictwem strony internetowej www.strazmiejska.stargard.pl,
  • przyjęcie i rozpatrzenie spraw, z którymi petenci zwracają się do Straży Miejskiej w Stargardzie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.strazmiejska.stargard.pl,
  • wykonanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz innych przepisów z zakresu przestrzegania ładu i porządku publicznego, do egzekwowania których uprawnione są straże gminne/miejskie,
  • analizy statystyczne,
  • wykrywanie niepożądanego oprogramowania i ewentualnych nadużyć, których mogliby się dopuszczać Użytkownicy strony www.strazmiejska.stargard.pl.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do tego z mocy prawa. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które współpracują z Administratorem, na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługi IT).

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać ich do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania.

Dane osobowe wymagane w formularzu zgłoszeniowym są przechowywane w okresie realizacji zgłoszenia. Potem zostają usunięte.

 

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Osobom, których dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymienione wyżej prawa nie dotyczą spraw realizowanych przez właściwe organy w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
  • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.strazmiejska.stargard.pl (art. 6 ust. 1a RODO),
  • udostępnienie opinii publicznej informacji o działalności Straży Miejskiej w Stargardzie – niezbędność danych do świadczenia usługi.

 

Informacje o Użytkownikach są zbierane z następujących źródeł

Podczas odwiedzin strony internetowej www.strazmiejska.stargard.pl w komputerze Użytkownika może zostać umieszczona informacja w postaci pliku cookie, pozwalająca na identyfikację komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji strony www.strazmiejska.stargard.pl.

 

Administrator strony internetowej www.strazmiejska.stargard.pl gromadzi numery IP komputerów. Dane te są wykorzystywane do analiz statystycznych oraz eliminowania ewentualnych nadużyć, których mogliby się dopuszczać Użytkownicy.

Dane podawane w formularzu zgłoszeniowym są gromadzone w celu zrealizowania przekazanego przez Użytkownika zgłoszenia, a następnie zostają usunięte. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych.

Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe nie podlegają profilowaniu.