Komendant Straży Miejskiej 

mgr Wiesław Dubij

KSM

REFERAT PREWENCJI

 Kierownik Referatu Prewencji 

mgr inż. Joanna Kufel

obowiązki:

 • koordynacja działań strażników SM
 • dyslokacja patroli w terenie
 • nadzór nad ich pracą w rejonach służbowych
 • wyznaczanie doraźnych zadań patrolom
 • występowanie jako oskarżyciel publiczny w Sądzie Karnym w sprawach objętych kodeksem wykroczeń zgodnie z kpow
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia
 • koordynacja działań patrolu szkolnego
 • prowadzenie prelekcji w placówkach oświatowych i innych

 Dyżurni Referatu Prewencji 

Anna Pietrowska, Robert Lachowski, Grzegorz Wojdyr

obowiązki:

 • koordynują działania patroli w przydzielonych rejonach
 • przyjmują zgłoszenia telefoniczne i indywidualne, nadają im bieg działania
 • przekazują zdarzenia do właściwych jednostek
 • utrzymują stałą łączność radiową z patrolami
 • wdrażają postępowanie mandatowe

Patrole Referatu Prewencji

Zmiana I

Grzegorz Grabowski, Przemysław Szymański;
Rafał Barszczowski, Piotr Leszczyński;
Marcin Olszak, Łukasz Pucz;
Krzysztof Piaskowski, Ilona Patek.

Zmiana II

Waldemar Łuksza, Jan Woźniak;
 Marcin Siek;
Andrzej Witt, Adam Stańczyki;
 Tomasz Pawelec, Andrzej Klimaszewski.

Wykonywanie wszystkich zadań i obowiązków wynikających z ustawy o strażach gminnych.

REFERAT FINANSOWO ADMINISTRACYJNY

Główna księgowa 

mgr Krystyna Pszczoła

 • obsługa finansowo-księgowa
 • obsługa kadrowo-administracyjna

mgr Katarzyna Charazińska