Ważne – ustawy

Nazwa dokumentu Rozszerzenie Rozmiar Akcja
Ustawa o Strażach Gminnych PDF 174 kB Pobierz
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach PDF 139 kB Pobierz
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości PDF 240 kB Pobierz
Ustawa prawo o ruchu drogowym PDF 752 kB Pobierz
Ustawa o ochronie środowiska PDF 778 kB Pobierz
Ustawa o ochronie przyrody PDF 424 kB Pobierz
Ustawa o bateriach i akumulatorach PDF 122 kB Pobierz

 

 Ważne – rozporządzenia

Nazwa dokumentu Rozszerzenie Rozmiar Akcja
Katalog wykroczeń dla Straży Miejskiej PDF 176 kB Pobierz
Taryfikator wykroczeń PDF 912 kB Pobierz
Zakresu i sposobu wykonywania przez strażników miejskich niektórych czynności PDF 36 kB Pobierz
Usuwanie pojazdów PDF 379 kB Pobierz
Umundurowanie, legitymacje, dystynkcje i znaki identyfikacyjne strażników miejskich PDF 2,98 MB Pobierz
Ustawa o ochronie przyrody PDF 424 kB Pobierz
Ustawa o bateriach i akumulatorach PDF 122 kB Pobierz

 

Kodeksy

Nazwa dokumentu Rozszerzenie Rozmiar Akcja
Kodeks wykroczeń PDF 257 kB Pobierz
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia PDF 238 kB Pobierz
Kodeks postępowania administracyjnego PDF 313 kB Pobierz
Kodeks postępowania karnego PDF 889 kB Pobierz

 

 Inne