REJESTR CELÓW PRZYJĘTYCH DO ZREALIZOWANIA
W STRAŻY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
W ROKU 2021

Zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej w Stargardzie przyjęto na rok 2021 następujące zadania-cele priorytetowe.

  1. Kontrole pod kątem usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji z dróg publicznych. Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
  2. Kontrola miejsc publicznych pod kątem przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii wywołanych wirusem Sars cov 9.