REJESTR CELÓW PRZYJĘTYCH DO ZREALIZOWANIA
W STRAŻY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
W ROKU 2018

Zarządzeniem Komendatna Straży Miejskiej w Stargardzie przyjęto na rok 2018 następujące zadania-cele priorytetowe.

Pierwszy cel: Kontrola obowiązkowego wyposażenia rowerów (szczególnie światła pozycyjne i odblaskowe) oraz kontrola przestrzegania zasad ruchu drogowego przez rowerzystów.

Zadanie to realizowane będzie cykliczne przez działania kontrolno-prewencyjne ukierunkowane na przesrzeganie przepisów Prawa o ruchu drogowym w części dotyczącej ruchu rowerów (tj. art. 33) oraz używania świateł zewnętrznych (art. 51 ust. 6). 

 

Drugi cel: Kontrola publicznych miejsc wypoczynku/ rekreacji typu: place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, miasteczko rowerowe pod względem dewastacji i zakłócania porządku publicznego.

 

Trzeci cel: Kontrola wypełniania obowiązku umieszczania tabliczek
z numerem porządkowym na nieruchomości ich czytelności oraz oświetlenia.

Brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz jej oświetlenia jest wykroczeniem z art. 64 par. 1 i 2 kw, powyższe może skutecznie utrudnić działania służb ratunkowych. Takie zaniedbanie opóźni podjęcie interwencji, od której zależeć może czyjeś zdrowie lub życie.