Ogólne cele programu:

  1. uświadomienie najczęstszych przyczyn agresji i przemocy rówieśniczej,
  2. uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i życia,
  3. wspólne poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,
  4. uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się ze zwierzętami,
  5. przedstawienie straży miejskiej jako umundurowanej formacji dbającej o porządek publiczny,
  6. uświadomienie najczęstszych motywów używania substancji psychoaktywnych i ich skutków.

 

 

Czas realizacji programu:

Program obejmuje cykl 4 spotkań w ciągu roku szkolnego z uczniami. Poszczególne spotkania zaplanowano na 1 godzinę lekcyjną.

 

Ogólny zakres tematyczny programu:
[table type=”1″]

Temat

Odbiorca

Cele szczegółowe

Zakres tematyczny

Metody prowadzenia zajęć

Materiały pomocnicze

Rola i zadania straży miejskiej

kl. I-III i kl. 0

– jakie zadania wykonuje straż miejska
– jak rozpoznać strażnika miejskiego
– kiedy możemy wzywać pomocy strażnika miejskiego

– charakterystyczne elementy umundurowania i wyposażenia strażnika miejskiego
– sytuacje w których korzystamy z pomocy służb mundurowych
– zadania straży miejskiej
– w jaki sposób zwracać się o pomoc

– prelekcja
– pokaz
– pytania

– radiowóz straży
– rysunki ze strażnikiem miejskim
– wyposażenie strażnika: radiotelefon, notatnik służbowy, itp.

termin realizacji: CZERWIEC

Zachowanie w sytuacjach zagrożeń

kl. I-III i kl. 0

– jak się zachować w trudnej sytuacji
– jakie sytuacje mogą stanowić zagrożenie
– w jaki sposób unikać takich sytuacji
– gdzie można szukać pomocy

– w jaki sposób powiedzieć „NIE” obcemu
– sytuacje i zachowania w kontakcie z osobą obcą, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia
– sytuacje i zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia: w domu, w drodze do szkoły, na podwórku, podczas zabawy
– unikanie zagrożeń i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
– ochrona informacji o sobie i bliskich przed obcymi

– relacje dzieci nt. własnych doświadczeń
– prelekcja

– malowanki do kolorowania
– książeczki i rysunki przedstawiające sytuacje zagrożenia

termin realizacji: PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ

Bezpieczna droga do szkoły

kl. I i 0

– jakie sytuacje mogą stanowić zagrożenie podczas drogi do szkoły

– jak być widocznym na drodze
– jak być odpowiedzialnym w czasie drogi do szkoły: kontakt z osobami obcymi
– jak być bezpiecznym w ruchu drogowym: poruszanie się po chodniku, przejście dla pieszych, poruszanie się w kolumnie pieszych

– prelekcja
– ćwiczenia dot. prawidłowego zachowania się na przejściu dla pieszych
– ćwiczenia dot. poruszania się w kolumnie pieszych

– malowanki do kolorowania
– odblaski
– książeczki i rysunki tematyczne

termin realizacji: WRZESIEŃ

Pies przyjacielem

kl. I-III

– jakie sytuacje w kontakcie ze zwierzętami mogą stanowić zagrożenie
– jak zapobiegać takim sytuacjom
– gdzie szukać pomocy

– jakie sytuacje i zachowania dzieci wobec zwierząt mogą być zagrożeniem dla ich zdrowia i życia
– jak unikać sytuacji niebezpiecznych i jak sobie radzić w takich sytuacjach
– nauka bezpiecznych postaw
– jakie zwierzęta mogą być groźne: zwrócenie szczególnej uwagi na zwierzęta chore, bezpańskie, agresywne
– odpowiedzialność i obowiązki właścicieli zwierząt

– prelekcja
– dyskusja
– ćwiczenie bezpiecznych postaw (żółw)

– malowanki do kolorowania
– film
– dyplomy

termin realizacji: MARZEC – MAJ

Bezpieczne wakacje/ferie

kl. I-III

– jak się zachować w trudnej sytuacji
– jakie sytuacje mogą stanowić zagrożenie szczególnie w czasie pory letniej/pory zimowej
– w jaki sposób unikać takich sytuacji

– unikanie zagrożeń i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, informacja o służbach WOPR i GOPR
– sytuacje i zachowania, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia: internet, zabawa nad wodą, zabawa na zamarzniętych akwenach, zabawa na śniegu, zabawy na drodze

– prelekcja
– dyskusja

– breloki z numerami telefonów alarmowych

termin realizacji: STYCZEŃ – CZERWIEC

Agresja i przemoc rówieśnicza

kl. IV-VI

– uświadomienie dzieciom jakie są najczęstsze przyczyny przemocy i agresji rówieśniczej
– przekazanie informacji o tym gdzie szukać pomocy
– pokazanie alternatywnych sposobów rozładowywania złości i frustracji

– umiejętność komunikowania się z innymi
– umiejętność wyrażania swoich uczuć i myśli
– umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami bez agresji
– przyczyny agresji i przemocy w szkole
– przekazanie informacji do kogo i w jaki sposób można zwrócić się o pomoc

– praca w małych grupach
– dyskusja

– ulotki

termin realizacji: PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ

Uzależnienia

kl. IV-VI

– uświadomienie motywów sięgania po używki
– uświadomienie skutków uzależnienia się
– przekazanie informacji gdzie i w jaki sposób można zwrócić się o pomoc

– przyczyny sięgania po używki
– umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez sięgania po używki
– określenie skutków uzależnień
– umiejętne mówienie „NIE”
– wpływ uzależnienia na znajomych, rodzinę, przyjaciół

– prelekcja
– dyskusja

– prezentacja multimedialna
– zdjęcia
– film

termin realizacji: KWIECIEŃ – MAJ

Cyberprzemoc

kl. IV-VI

– w jaki sposób unikać niebezpiecznych kontaktów w Internecie
– przekazanie informacji o tym gdzie szukać pomocy
– uświadomienie dzieciom, że niektóre z zachowań w sieci również są przejawem przemocy

– niebezpieczne kontakty z innymi użytkownikami sieci
– instytucje rządowe i pozarządowe oferujące pomoc w problemach z przestępczością internetową
– kontakt z zakazanymi treściami
– formy cyberprzemocy: mms, sms, komunikatory, e-mail, portale społecznościowe, czaty, fora dyskusyjne, blogi, itd.

– prelekcja
– dyskusja

– prezentacja multimedialna
– ulotki

termin realizacji: STYCZEŃ – MARZEC

Pirotechnika

kl. IV-V

– uświadomienie zagrożeń płynących z używania materiałów pirotechnicznych

– definicja „materiały pirotechniczne”
– omówienie z uczniami sytuacji niebezpiecznych
– konsekwencje posiadania i używania

– prelekcja
– rozmowa

– prezentacja multimedialna
– wycinki z gazet dot. poszkodowanych osób nieletnich używających materiałów pirotechnicznych

Pierwsza pomoc

kl. IV-VI

– przedstawienie uczniom algorytmu postępowania w chwili ratowania zdrowia i życia człowieka – przedstawienie uczniom algorytmu postępowania z osobą nieprzytomną nieoddychającą oraz nieprzytomną oddychającą
– prezentacja czynności przygotowujących do masażu serca
– prezentacja prawidłowej resuscytacji
– pokazanie uczniom pozycji bocznej ustalonej po wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej do przyjazdu pogotowia
– nauka prawidłowego wzywania pomocy
– prezentacja
– scenki tematyczne
– fantom

[/table]