Numer 986 jest telefonem alarmowym!!!

  • powinien być wykorzystywany tylko w sytuacjach wymagających natychmiastowych interwencji np. parkowanie samochodu, które zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  • sprawy niepilne, typu wrak samochodu czy nielegalne wysypisko śmieci, można zgłosić bezpośrednio w komendzie straży miejskiej lub za pomocą formularza internetowego,
  • jeżeli zagrożone jest życie ludzkie, dzwoń na numer 112.